Bøker

Relasjonskompetanse (2020)
av Jan Spurkeland

3.utgave.
Gode løsninger og resultater oppstår i spenningsfeltet mellom mennesker. Forskning viser at relasjonsmestrene oppnår de beste resultatene.

 

Bestill

Relasjonell atferd (2018)
av Jan Spurkeland
Bilde

"Relasjonell atferd i arbeidslivet" henvender seg til et bredt publikum av lesere som ønsker bedre mestring av sitt relasjonelle liv. Den egner seg spesielt godt for alle i menneskeorienterte yrker -det være seg ledere, ansatte i skolen, selgere, ansatte i helsesektoren m.m.

 

Bestill

Relasjonskompetanse i skolen (2021)
av Jan Spurkeland og Marit Onshuus Lysebo
Bilde

«Relasjonskompetanse i skolen» er en kortfattet bok om lærerens behov for relasjonskompetanse og hvordan en kan benytte denne kompetansen til arbeid med læring og trivsel.
2.utgave 2021

 

Bestill

Tilpasset ledelse (2015)
av Jan Spurkeland

Tilpasset ledelse er en beskrivelse av hvordan en leder kan møte de fleste menneskers behov for å bli ledet. Stadardisert ledelse treffer ikke noen, mens denne tilnærmingen kan treffe mange. Konseptet erstatter mange historiske forsøk på det samme, mellom annet situasjonsbestemt ledelse.

 

Bestill

Relasjonspedagogikk ( 2011)
av Jan Spurkeland

Relasjonspedagogikk tar utgangspunkt i relasjonen mellom lærer og elev. Videre handler boken om alle viktige samarbeids-forhold i skolen.

 

Les mer | Bestill

Prestasjonshjelp (2011)
av Jan Spurkeland

Hvordan gjøre andre gode? Hvordan utvikle deg til en god prestasjonshjelper for andre. Kjenn deg selv før du er coach, veileder og mentor for andre.

 

Bestill

Relasjonsledelse
av Jan Spurkeland
Relasjonsledelse

Menneske-kunnskap blir stadig viktigere i ledelses-fag. Det handler om å skape gode relasjoner til viktige medspillere både innenfor og utenfor bedriften. Den nye utgaven er pedagogisk tilrettelagt for studier. 4.utg.

 

Les mer | Bestill

Følkaprat og skrøne
av Jan Spurkeland
bilde

Følkaprat og skrøne er boka om og med strilehumoren, - det som folk ler og humrar av på Vestlandet – i og utanfor Bergen. Forfattaren har samla dei beste historiane frå heimtraktene. Dessutan er dei beste dikta frå Spøt-Olina og andre typar med.

 

Utsolgt

Stril med Smil
av Jan Spurkeland
bilde

I boka "Stril med Smil" har forfattaren Jan Spurkeland nytta alle dei ingrediensane som særmerkjer strilekulturen. Boka er skriven på dialekt, og humoren i dikta er umiskjenneleg "strilsk".

 

Les mer | Bestill

Spøt-Olina og andre følk
av Jan Spurkeland
bilde

Gjennom Jan Spurkeland sine dikt og Kåre Eikeland sin strek blir vi kjent med den frekke og frodige Spøt-Olina.

 

Utsolgt

Stril i profil
av Jan Spurkeland
bilde

Humorbok om dagdrøymaren TINESEN og fleire "strile-profilar"

 

Utsolgt

Medaas - gjøglar og felespelar
av Jan Spurkeland
Ivar

Jan Spurkeland opptrådde saman med Ivar Medaas på 60-talet med gjøgleri og song. Han fortel i denne boka om suksess og fortviling som engasjerer og rører hjarta.

 

Les mer | Bestill

Ledelse, Dialog og Samspill
av Jan Spurkeland
bilde

Boken er en invitasjon til leserne om å reflektere omkring ledelse. Den gir ikke endelige svar på hva "kunsten å lede" er, men den stiller spørsmål som kan være vel så viktige som svarene.

 

Utsolgt