Relasjonspedagogikk

bilde

Relasjonspedagogikk tar utgangspunkt i relasjonen mellom lærer og elev. Videre handler boken om alle viktige samarbeidsforhold i skolen. Disse relasjonene får avgjørende betydning for læring, trivsel og skoleprestasjoner. Boka fokuserer på hvordan vi kan unngå frafall og utvikle en inkluderende skole som gir tilpasset opplæring.

 

Utgitt i 2011

<< | Bestill