360 graders kartlegging

 

Dette er starten på en 360 graders kartlegging av en persons relasjonskompetanse. Denne første delen finnes i to skjemavarianter:

  1. For personer med lederansvar. (Egenevaluering av Relasjonskompetanse) >>
  2. For personer uten lederansvar. (Egenvurdering av Relasjonkompetanse) En persons kartlegging av seg selv vil være et godt grunnlag for å lage en egenutviklingsplan for seg selv – eller få coaching av en annen person. Mellom annet vil kartleggingen være et samtalegrunnlag for en medarbeidersamtale. >>

 

 

Bilde

 

Leders leders evaluering

Dette er andre del av en full kartlegging av en leders relasjonskompetanse. Dette gjøres kun ved utfylling av et skjema. Leders leders evaluering vil danne et 180 graders bilde sammen med leders egenevaluering. Grunnlaget for å lage en utviklingsplan er nå enda sterkere og vil tjene som et samtalegrunnlag for medarbeidersamtalen/ utviklingssamtalen. >>

 

 

 

 

Bilde

 

Kolegas evaluering av Relasjonskompetanse

Dette er del 3 av en full 360 graders kartlegging. Den kan benyttes av personer med lederansvar og for personer uten lederansvar. Dette gjøres kun ved utfylling av et skjema. Ved å benytte flere kollegaer (2-3) vil personen få flere korrigeringer til egen og leders evaluering. Grunnlaget for en utviklingsplan er enda større nå når kartleggingen omfatter 270 grader. Som samtaleverktøy for coaching og veiledning har vi nå et solid bilde av personens relasjonskompetanse. >>

 

 

 

Bilde

 

Medarbeiders evaluering >>

Dette er fjerde og siste del av en 360 graders kartlegging av en leders relasjonskompetanse. Den er web-basert og må administreres på en bestemt måte for å sikre respondentenes anonymitet og målepersonens krav til sikker håndtering av personopplysninger. Det er derfor kun autoriserte konsulenter som får benytte denne delen av verktøyet. Ved å henvende deg til Relasjonsledelse AS eller Relasjonskompetanse AS kan du få opplysninger om autoriserte konsulenter. Det komplette 360 graders bildet av en leders relasjonskompetanse er selvsagt å foretrekke for å danne seg et helhetlig inntrykk av en personens styrker og svakheter innen denne kompetansen. Det er mye som tyder på at en leders relasjonskompetanse avgjør lederens evne til å ivareta personalansvaret og for å håndtere mennesker i arbeidslivet.Det komplette 360 graders bildet av en persons relasjonskompetanse kan være en avgjørende faktor for flere formål:

  1. Som grunnlag for egenutviklingsplaner for personer med lederansvar/personer med mye menneskekontakt.
  2. Som grunnlag i en intervjusituasjon/ i rekrutteringsarbeid
  3. Som grunnlag for arbeid med nærvær, fravær, konflikthåndtering.
  4. Som grunnlag for medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler

 

<< | Bestill