Syv grunnverdier i menneskeorientert arbeid

Verktøyet kartlegger en persons grunnleggende forutsetninger,holdninger og evner for å lykkes i arbeid med mennesker.

Alle som allerede er engasjert i menneskeorientert arbeid vil kunne bruke verktøyet for vurdering av egne utviklingsbehov. Personer som søker yrkesretning vil kunne bruke verktøyet som et valggrunnlag. Verktøyet representerer en basisundersøkelse som kan være grunnlag for videre arbeid med relasjonskompetanse.

Verktøyet er selvforklarende og trenger autorisasjon modul 5. Det er en forutsetning at brukere setter seg grundig inn i de syv grunnverdiene slik de er beskrevet i boka «Prestasjonshjelp»(Universitetsforlaget, 2011) for å få full forståelse og utnyttelse av verktøyet. Det er utviklet et dataverktøy for personlig analyse og refleksjon og for bruk i grupper.

 

 

<< | Bestill