Egenvurdering Lagkvalitet

Måle, grafikk

Verktøyet baserer seg på lagmedlemmenes vurdering av egen opplevelse av lagets kvalitet i 14 ulike dimensjoner. Lagkvalitet er det samme som teamkvalitet. De 14 dimensjonene er som følger:

  1. Relasjoner i laget
  2. Relasjonelle ferdigheter
  3. Tillit
  4. Lojalitet/samhold
  5. Samspill
  6. Verdier
  7. Visjon/mål
  8. Posisjon
  9. Prestasjoner
  10. Konflikter/mobbing
  11. Utvikling
  12. Humor
  13. Prioriteringskraft/tiltrekningskraft
  14. Ledelse (lederen for laget evalueres)

Hvert lagmedlem fyller ut sitt evalueringsskjema og deretter kan lagprofilen for hele laget settes sammen til en felles lagkvalitet. For dette formålet har vi utviklet et dataverktøy som lager en rapport med profiler for lagkvalitet. Dataverktøyet krever en autorisasjon for bruk samt tolkning av et samlet lagresultat.. Enkeltpersoner som vil kartlegge sin opplevelse av sin lagkvalitet kan gjøre det uten autorisasjon.

 

Verktøyet har flere formål:

  1. Grunnlag for lagutvikling/teamutvikling
  2. Grunnlag for målsetting/visjon for laget/teamet
  3. Grunnlag for konflikthåndtering i laget/teamet
  4. Grunnlag for trivselstiltak for laget/teamet
  5. Grunnlag for teamcoaching
  6. Grunnlag for prestasjonsvurderinger i et lag/team
  7. Grunnlag for endringer av et lag/team
  8. Grunnlag for relasjonelle mellommenneskelige evalueringer
  9. Grunnlag for ledelsesvurderinger i et lag/team
  10. Grunnlag for relasjonelle, verdimessige og resultatmessige vurderinger av et lag

 

<< | Bestill