Egenevaluering av Relasjonskompetanse
(med lederansvar)

En persons kartlegging av seg selv vil være et godt grunnlag for å lage en egenutviklingsplan for seg selv – eller få coaching av en annen person. Mellom annet vil kartleggingen være et samtalegrunnlag for en medarbeidersamtale.

 

Dette verktøyet er for den som har lederansvar.

 

<< | Bestill