Kollegas evaluering
av Relasjonskompetanse

Måleverktøy, grafikk

Her blir du presentert for 70 utsagn som du skal ta stilling til i forhold til din kollega.

Utfra dette vil du lage en profil av din medarbeider.

 

Heftet er på 4s i A4-format.

 

<< | Bestill