Leders leders evaluering

Leders Leders evaluering av Relasjonskompetanse er andre del av en full kartlegging av en leders relasjonskompetanse. Dette gjøres kun ved utfylling av et skjema. Leders leders evaluering vil danne et 180 graders bilde sammen med leders egenevaluering. Grunnlaget for å lage en utviklingsplan er nå enda sterkere og vil tjene som et samtalegrunnlag for medarbeidersamtalen/ utviklingssamtalen.

 

<< | Bestill