Kartlegging av jobbmotiv

Motivasjonshjulet

Skjemabasert kartlegging av to ulike sider ved motivasjon for jobbformål/coachingformål:

 1. Kartlegging av jobbmotiv. Hvilke jobbmotiv teller mest av 6 ulike hovedmotiv for å være i arbeid. Videre blir det viktig å kartlegge hvordan en aktuell jobb tilfredsstiller de grunnleggende jobbmotivene en person har.
 2. Kartlegging av 25 ulike motivasjonsfaktorer som til sammen utgjør en persons motivasjonsprofil.. Motivasjonsprofilen inndeles i primærmotivasjon og sekundærmotivasjon. Ved å analysere sin primærmotivasjon/sekundærmotivasjon og se hvordan en aktuell jobb tilfredsstiller denne profilen, kan en i stor grad si noe om trivsel og egnethet for en bestemt jobb. Analysen vil danne grunnlag for jobbsøking og jobbskifte eller være en bekreftelse på at jobben tilfredsstiller viktige behov.

Kartlegging av jobbmotivasjon kan benyttes til en rekke formål:

 1. Grunnlag for rekrutteringsarbeid
 2. Grunnlag for å søke jobb
 3. Grunnlag for å skifte jobb
 4. Grunnlag for samtale om jobbtrivsel/jobbtilpasning
 5. Coachingverktøy for veiledning av jobbsøkere
 6. Grunnlag for utdanning /yrkesvalg/utvikling.
 7. Grunnlag for medarbeidersamtaler
 8. Grunnlag for samtaler om nærvær og fravær.
 9. Grunnlag for samtaler om relasjonskvaliteter i jobbmiljøet.
 10. Grunnlag for samtaler om teamutvikling/komplementære behov.

 

Skjemaet er i 4s A4-format

<< | Bestill