PPP-profil

PPP står for Preferert Pedagogisk Praksis.

Dette er et verktøy for å kartlegge og analysere egen pedagogisk preferert undervisningspraksis og for å reflektere over et bredere pedagogisk repertoar for undervisningspraksis. Verktøyet beskriver 9 ulike pedagogiske roller. Flere av disse representerer en profesjonell relasjonspedagogisk praksis. Det egner seg også for skoleledere i utviklings- og veiledningsarbeid.

Verktøyet er selvforklarende og trenger autorisasjon modul 5. Det er en forutsetning at brukere setter seg grundig inn i de 9 ulike dimensjonene slik de er beskrevet i boka Relasjonspedagogikk for å få full utnyttelse av hjelpemiddelet. Det medfølger et dataverktøy som gir et grunnlag for analyse og refleksjon.

 

 

<< | Bestill