RAUS-testen

Verktøyet er velegnet som arbeidsmiljøundersøkelse og som forberedelse til medarbeidersamtaler. Det undersøker 4 ulike sentrale hovedfaktorer som påvirker helse, trivsel, arbeidsevne og fravær/nærvær. Testen er svært kortfattet og treffsikker og vil kunne avdekke de viktigste psykososiale risikofaktorene i arbeidslivet.

Verktøyet er selvforklarende og krever autorisasjon modul 5. Det er en forutsetning at brukere setter seg grundig inn i RAUS-begrepet slik det er beskrevet i boka «Prestasjonshjelp»(Universitetsforlaget,2011). Det medfølger et dataverktøy som grunnlag for gruppeanalyse og refleksjon.

 

 

<< | Bestill