Relasjonsbilde

Relasjonsbilde er et verktøy for å bygge selvbilde, psykisk velvære og for å forsterke relasjoner mellom mennesker. Det finnes i to varianter:

 

Skole. For elever handler det om å styrke hver elevs selvbilde og hele klassens relasjonelle kvalitet. Det kan virke svært positivt for å hindre frafall og mobbing. For pedagoger er dette et verktøy for å etablere en trygg læringskultur.

 

Arbeidslivet. For ansatte i en organisasjon kan det bidra til verdsetting, lagånd, nærvær, samarbeid og arbeidsinnsats. For ledere er dette et verktøy for å sikre en anerkjennende kultur.

 

Verktøyet er selvforklarende og krever modul 5 autorisasjon. Det er likevel en stor fordel at verktøyet brukes aktivt over en periode og at det får varig oppmerksomhet fra eier og vedkommendes bidragsytere. Verktøyet kan få varig verdi som dokumentasjon på verdsetting og anerkjennelse for eieren og er et personlig verdipapir.

 

 

<< | Bestill