R&R Samtalen
– en ny og bedre medarbeidersamtale

Relasjon og Resultat Samtalen

 

Dette er et konsept for en moderne medarbeidersamtale. Samtalen konsentreres om resultater og relasjoner. Det er kvaliteten i selve samtaleformen som utgjør den store forskjellen. Skjema er byttet ut med dialog og fokus på mennesket. Samtalen «stopper» på fire stasjoner og avsluttes med en avtale. Utprøving i flere større organisasjoner viser høy tilfredshet. Konseptet kan kjøpes som et 2 dagers trenings- og mestringskurs. Organisasjoner som har fått innføring i Relasjonsledelse kan kjøpe kun 1 dags treningskurs i R&R Samtalen. Organisasjonen overtar deretter konseptet og etablerer det som eget HR-verktøy.

 

 

<< | Bestill